உங்க ராசிக்கு இந்த எழுத்தில் தொடங்கும் பெயரை வைத்தால் நீங்க தான் அதிர்ஷ்டசாலி!

உங்க ராசிக்கு இந்த எழுத்தில் தொடங்கும் பெயரை வைத்தால் நீங்க தான் அதிர்ஷ்டசாலி!

ஜோதிடத்திபடி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு குணாதிசயம் உள்ளது. அதேபோல் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் உள்ள 12 வகை ராசிகளுக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் உள்ளது.

அந்தந்த ராசிக்குரிய எழுத்துக்களில் பெயர் வைத்தால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் பெரும் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருப்பார்கள்.

மேஷம்
மேஷம் ராசியினர் சூ, சே, சோ, லா, லீ, லூ, லே, லோ, ஆ என்ற எழுத்துகளில் தொடங்கும் பெயரை வைத்தால், அவர்கள் ஆற்றல் திறன் மற்றும் சுறுசுறுப்பு நிறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள்.

மக்களை தங்களின் வசீகரம் மற்றும் கவர்ச்சியால் ஆளக்கூடிய புகழ்பெற்ற தலைவர்களாக திகழ்வார்கள். இவர்கள். புதிய தளத்தில் காலூன்ற தயங்க மாட்டார்கள்.

ரிஷபம்
ரிஷப ராசியினர் ஈ, உ, ஏ, ஓ, வா, வீ, வூ, வே, வோ ஆகிய எழுத்துகளில் தொடங்கும் பெயரை வைத்தால், அவர்கள் உடல் ரீதியான சுகம் மற்றும் பொருட்களை எண்ணுபவராகவும், சொகுசு வாழ்க்கையை விரும்புவராகவும் இருப்பார்கள்.

மிதுனம்
மிதுனம் ராசியினர் கா, கீ, கூ, க, ட, ச, கே, கோ, ஹ ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால், அவர்களின் உரையாடலுக்கு அவர்களின் மனதே பெரிய பின்புலமாக இருக்கும். உறவுகளை வளர்ப்பதில் இவர்கள் மிகுந்த சுவாரசியத்தை கொண்டிருப்பார்கள்.

கடகம்
கடகம் ராசியினர் ஹி, ஹூ, ஹே, ஹோ, டா, டீ, டூ, டே, டோ ஆகிய எழுத்துகளில் தொடங்கும் பெயரை வைத்தால், அவர்கள் வீடு மற்றும் குடும்ப சொகுசின் மீது பேரின்பத்தை பெறுவார்கள். இவர்கள் பிறரின் மீது மிகுந்த அன்பை செலுத்துவார்கள்.

சிம்மம்
சிம்மம் ராசியினர் மா, மீ, மூ, மே, மோ, டா, டீ, டூ, டே ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால், அவர்கள் மிகப்பெரிய லட்சியவாதிகளாக இருப்பார்கள். மேலும் இவர்களிடம் படைப்புத் திறன் அதிகமாக இருக்கும்.

கன்னி
கன்னி ராசியினர் டோ, பா, பீ, பூ, ஷ, ந, ண, ட, பே, போ ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால் அவர்கள் பிறரை சிரிக்க வைப்பதில் கில்லாடியாகும், கஷ்ட்பட்டு, சீரான மற்றும் திறம்பட முறையில் வேலை செய்பவராகவும் திகழ்வார்கள். அதனால் இவர்கள் நல்ல பணியில் இருப்பார்கள்.

துலாம்
துலாம் ராசியினர் ரா, ரீ, ரூ, ரே, ரோ, தா, தீ, தூ, தே ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால் அவர்கள் தங்களின் காதலன் அல்லது காதலியோடு இருக்கும் போது எப்போதுமே முழுமையாக உணர்வார்கள்.

விருச்சிகம்
விருச்சிகம் ராசியினர் தோ, நா, நீ, நூ, நே, நோ, யா, யீ, யூ ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால், அவர்கள் அதிமுக்கிய கேள்விகளை நறுக்கென்று கேட்கும் குணத்தை கொண்டிருப்பார்கள். மேலும் இவர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் மிக்கவராக இருப்பார்கள்.

தனுசு
தனுசு ராசியினர் யே, யோ, பா, பீ, பூ, தா, டா, பே ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால் அவர்கள் மிகவும் உண்மை விளிம்பிகளாக இருப்பார்கள். மேலும் தத்துவம் மற்றும் மதத்தின் மீது ஈடுபாடு கொண்டிருப்பார்கள்.

மகரம்
மகரம் ராசியினர் போ, ஜா, ஜீ, கீ, கூ, கே, கோ, கா ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால் அவர்கள் திறம்பட, ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்யும் குணத்துடன், மிகவும் பொறுமைசாலிகளாகவும் இருப்பார்கள்.

கும்பம்
கும்பம் ராசியினர் கூ, கே, கோ, சா, சீ, சூ, சே, சோ, தா ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால் அவர்கள், மனிதாபிமானம் மற்றும் கொடை தன்மை கொண்டவர்களாகவும், இந்த உலகத்தை சிறந்த இடமாக மாறுவதில் ஆர்வம் மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள்.

மீனம்
மீனம் ராசியினர் தீ, தூ, த, ச, ஞ, தே, தோ, சா, சீ, கு,ரு ஆகிய எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்களை வைத்தால், அவர்கள் பிறருக்கு உதவிடும் குணத்தை கொண்டவராகவும், சுயநலம் இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள்.