விஷாலிடம் ரஜினி என்ன சொன்னார் தெரியுமா? செம்ம தகவல்