சமூக வலைத்தளம்

தாய் மகனுக்கு   எழுதிய டைரி குறிப்பு

தாய் மகனுக்கு   எழுதிய டைரி குறிப்பு

தலைக்கு மேல் நான் தூக்கி கொஞ்சிய என் தங்க மகன் என் தலைக்கு மேல் வளர்ந்து நிற்கிறான்...