சிறுவர் கதைகள்

நேர்மை உயர்வு தரும் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள்

நேர்மை உயர்வு தரும் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள்

மரியாதை ராமன் வசித்து வந்த ஊரில் சோமன் என்ற ஒரு பணக்காரன் இருந்தார். அவர் மிகவும்...

பொறுமைக்கும், நற்பண்பிற்கும் கிடைத்த பரிசு

பொறுமைக்கும், நற்பண்பிற்கும் கிடைத்த பரிசு

தொடர்ந்து சில ஆண்டுகளாக மழையே பெய்யவில்லை. அந்த ஊரில் கடும் பஞ்சம் நிலவியது. மக்கள்...

பஞ்சதந்திரக் கதைகள்  -  ஆபத்தான வேளையில் ஐயோ என்று குழறலாமா

பஞ்சதந்திரக் கதைகள் - ஆபத்தான வேளையில் ஐயோ என்று குழறலாமா

ஒரு மரவெட்டி மரத்தின் கிளைமீது அமர்ந்து கொண்டு  அந்தக் கிளையையே வெட்டினானாம். உமாதேவியார்...

சுவாமி விவேகானந்தர் கதைகள் – அன்பு பயமறியாதது!

சுவாமி விவேகானந்தர் கதைகள் – அன்பு பயமறியாதது!

அன்பு பயம் அறியாதது. பயத்திற்குக் காரணம் சுயநலநோக்கம் தான். சுயநலத்திற்கும், சிறுமைத்தனத்திற்கும்...